Multimedieklip

Video

Et nyt forsøg med telemedicin har afsløret, at næsten 200 borgere i Holstebro har fået opdaget et forhøjet blodtryk.

Lyd

Podcast hvor der tales om fremtidens hosptitaler og fremtidens patienter. Gæster er forskningsleder Klaus Phanareth, underviser på sygeplejeskolen Svendborg Søren Bech og 10-årige Josefine Bech der har diabetes. 

Video

Officiel video fra EU-kommissionen fra eHealth Week 2012, hvor bl.a. den danske PatientVille bliver præsenteret.

Ressourcer

2012

WSD-projektet omfatter 3.230 patienter tilmeldt i alt 179 almene praksisser i tre områder i England.

2012

Med den nationale handlingsplan ønsker regeringen, kommuner og regioner at sætte endnu mere fart på udbredelsen af de telemedicinske løsninger