Del |

Artikler

Der er 75 millioner kroner på vej til udvikling af telemedicin. Korrespondancen mellem klienter og læger skal være digital, lyder det i ny strategi.

Med en ny strategi håber KL at flytte fokus fra diagnose til borger, når det kommer til brugen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. Vi skal tænke borgeren bredere end sygdom, lyder det fra KL.

Ny telemedicinsk løsning betyder at ventetider til kontrol for epilepsi i ambulatorier i Region Midtjylland er faldet, og personalet er frigjort til patienter med større behov. Nu skal metoden spredes til at dække andre sygdomsområder.

KOL-, diabetes- og hjertepatienter får ikke bedre livskvalitet – målt på kvalitetsjusterede leveår – ved at supplere den almindelige behandling og pleje med telemedicinske løsninger viser ny artikel britiske WSD-studiet.

Region Hovedstadens Center for Telemedicin er gået i luften som et virtuelt center med en daglig ledelse på regionsgården i Hillerød og et team af medarbejdere fordelt på hospitaler og i kommuner.

Innovative løsninger indenfor velfærdsteknologi har nu indbragt virksomheden Welfare Denmark og Esbjerg Kommune den fornemme Microsoft innovationspris 2013 i skarp konkurrence med en række internationale giganter.

6 ud af 10 sygeplejersker mener, at den offentlige sektor i højere grad bør anvende velfærdsteknologi, viser undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. 

Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland indgår aftale om en fælles Open Source platform, som skal sikre problemfri integration af nye telemedicinske løsninger i fremtiden.

Gevinsterne ved dyre offentlige investeringer i intelligente blodtryksmålere, medicinsystemer og lignende forsvinder, fordi systemerne oftest ikke taler sammen. Dette problemet skal en ny "sundheds AppStore" løse ifølge ingeniører fra Aarhus Universitet.

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København.

Ugeskriftet møtte Stanton Newman, leder for Whole System Demonstrator (WSD) i forbindelse med DSKT årsmøde.

Pilotprojekt mellem Psykiatrisk Afdeling M på Aarhus Universitetshospital, Risskov, og OPUS-klinkkerne behandler skitzofrene med telepsykiatri.

Formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen frygter at man bygger fremtidens sygehuse til nutidens problemer.

Tønder Lægehus Nord, Tønder Kommune og Sygehus Sønderjylland samarbejder om telemedicin i hjemmet.

Ny opfindelse fra Syddansk Universitet gør det muligt for lægen eller fysioterapeuten at overvåge om patienterne passer genoptræningen i hjemmet.

Inden årsskiftet vil speciallæge i almen medicin, Imran Rashid, tilbyde lægekonsultationer på Facebook som den første læge i Danmark - og måske i verdenshistorien.

Telenor mener at Danmark kan spare 8 mia. per år på udrulning af telemedicinske løsninger til landets ældre borgere.

Et projekt med videostreaming fra ambulancer i Nordjylland er foreløbigt sat i bero, fordi streaming fik forbindelsen mellem computer og EKG-udstyr i ambulancen til at gå ned.

Projektet med titlen ”Lifeline” vil gøre nogle af de overvågningsmuligheder, som er kendt fra sygehusenes intensivafsnit, tilgængelige på mobiltelefonen.

Forsøg med videobaseret genoptræning af KOL patienter i Kerteminde mislykkedes på grund af dårlige internetforbindelser.

Digitaliseringen af sundhedsvæsenets arbejdsgange halter stadig - og ingen har overblik over de økonomiske gevinster, viser ny forskning.

I anledning til årsmøde 2. november 2012 er Professor Stan Newman, manden bag Whole System Demonstrator (WSD), inviteret. Newman vil bl.a. præsentere de kliniske resultater fra undersøgelsen. Sammen med et dansk ekspertpanel ligger dette an til at blive en forrygende paneldebat.

Vi har både mulighed for at brande Danmark som førende inden for transformation af serviceydelser og samtidig har vi en chance for at vende det hele rundt og se på, om Kina kan lære os noget om de kliniske behov.

På barselsklinikken ”Vuggen”, Odense Universitetshospital, vil man nu afprøve om telemedicin kan være med til at skabe større tryghed hos familier, der udskrives efter ambulant fødsel.