Del |

Forskellige ønsker til involveringen

I de senere år har der været meget fokus på patient empowerment og de tilsyneladende uendelige muligheder for forbedring af patientens livskvalitet, det medfører. Involvering af patient, med patient empowerment som mål, betragtes ofte som et generelt gode, men måske skal det i højere grad ses som et forhold for den enkelte patient.

Den klassiske forestilling om lægen som den ekspert man overlader al sin behandling til, er under forandring. Informationer bliver mere og mere tilgængelige for patienten, og patienterne har ofte en holdning til deres symptomer eller deres sygdom allerede inden mødet med det sundhedsfaglige personale.

At blive klogere på sin egen sygdom og behandling er med til at give en frihed og et overskud til patienten, som kan medføre, at patienten ikke føler, at behandlingen bliver bestemt af andre, uden patientens egen deltagelse.

I forbindelse med forskellige telemedicinske tiltag tales der netop om patientinvolveringen og patient empowerment som positive effekter af den øgede digitalisering og mulighederne for f.eks. hjemmemonitorering og indsigt i egne data.

Også i denne sammenhæng er det vigtigt at have øje for patienten. Selvom tendensen bevæger sig i retning af, at flere patienter ønsker højere grad af involvering, er der stor forskel på, hvad de enkelte patienter forventer og ønsker sig af sundhedsvæsenet.

Alt afhængigt af, hvordan den enkelte patient opfatter sig selv som patient, kan ønskerne til graden af involvering variere. Hvis patienten opfatter sig selv som ramt af en sygdom, som ikke har noget med resten af patientens liv at gøre, og som sundhedsvæsenet bare skal ordne, kan der være tendens til at patienten ikke ønsker at bliver nævneværdigt involveret i sin egen behandling. Patienten kan godt foretage sig forskellige ting – f.eks. i forbindelse med hjemmemonitorering, hvis patienten har en opfattelse af, at det er vigtigt for selve behandlingen, ikke bare for patientens egen skyld.

Andre patienter vil i højere grad opfatte den kroniske sygdom som en mere eller mindre integreret del af livet og derfor være interesseret i at være en aktiv deltager i behandlingsforløbet, således at patienten føler, at han eller hun har styr over eget liv. Denne kategori af patienter vil typisk ønske en høj grad af involvering og empowerment, og vil gå til hjemmemonitorering med en anden motivation og begejstring.

Der er – så vidt vides – ikke lavet nogle større undersøgelser af patienternes indstillinger på denne baggrund, og hvilke implikationer det har for sundhedspersonalet, men man kan let forestille sig, at sundhedspersonalet med fordel kan gribe de forskellige patienter forskelligt an. Det handler altså om at have patienten i fokus og være opmærksom på, hvilken rolle patienten mener, behandlingen spiller i deres liv – og udfra det vurdere, i hvor høj grad patienten skal involveres i beslutninger og monitorering i forbindelse med behandlingsforløbet.


Comments

If you need to arrange visa support with our service, do it right now.
A tourist invitation for Russian Privite visa is the cheapest type of Russian visa support to Russia to get. It is a single entry visa support Russia valid for the specified duration of your stay in Russia, up to 30 days. Visa support documents for Tourist Visas (Tourist Confirmation and Tourist Voucher) are accepted by most Russian Consular Departments as faxed or scanned copies. However, for some nationalities and some departments the original invitation is required. You should specify the info in the nearest Russian Consulate or Embassy.