Del |

Annoncer

 Jers firma/organisation kan støtte basal drift (leje af webserver) og videre udvikling af telemediciner.dk. Sitet har ca. 5-600 besøgende hver måned, hvor ca. 45% er tilbagevendende besøgende. 

Mere info: service@telemediciner.dk

Nedenfor vises et google index for hvor mange der søger på ordet "telemedicin". Dette er således ikke telemediciner.dk besøgsstatistik, men blot en meget generel illustration for aktiviteten i Danmark for dette centrale søgeord. Tallene på grafen afspejler, hvor mange søgninger der er udført for et bestemt udtryk, i forhold til det samlede antal søgninger, der udføres på Google over tid. De repræsenterer ikke absolutte søgevolumener, da dataene er normaliserede og vises på en skala fra 0-100. Hvert punkt på grafen divideres med det højeste punkt eller 100. Når der ikke er tilstrækkelig mange data, vises der 0. Tallene ud for søgeudtrykkene over grafen er oversigter eller totaler.