Del |

Fleksibel behandling af kronisk syge ved hjælp af telemedicin sparer tid i Region Midtjylland

Ny telemedicinsk løsning betyder at ventetider til kontrol for epilepsi i ambulatorier i Region Midtjylland er faldet, og personalet er frigjort til patienter med større behov. Nu skal metoden spredes til at dække andre sygdomsområder.

Ambulant kontrol med fremmøde på hospitalet foregår i dag med bestemte intervaller. Men det har vist sig, at nogle af disse besøg helt kan undværes, hvis personalet i ambulatoriet forinden har haft adgang til ganske få og vigtige data om patientens tilstand. Den mulighed har 1.952 epilepsipatienter nu haft i et år i Region Midtjylland.

Patienter indberetter selv via nettet
Tilbuddet hedder AmbuFlex, og kernen er et webbaseret dialogredskab, der giver patienterne mulighed for at indberette oplysninger til hospitalet om blandt andet helbred og symptomer over nettet.

En patient uden behov kan derved undgå at skulle tage fri fra arbejde eller uddannelse for at møde op til kontrol i ambulatoriet - vel og mærke uden at kvaliteten af behandlingen sænkes.

På den anden side kan der også indtræde en forværring, som gør, at patienten har behov for en snak med lægen eller sygeplejersken inden et aftalt besøg i ambulatoriet. Patienter med sådanne akutte behov kommer nu lettere til.

Samlet betyder det at ventetiderne på at komme til i ambulatoriet er faldet, og personalet er samtidig frigjort til patienter med større behov.

LÆS HELE ARTIKEL PÅ DANSKE REGIONER