Del |

Empowerment og velfærdsteknologi til kronikere

70-80 % af sundhedsudgifterne i de nordiske lande går i dag til kronikerområdet

I løbet af de kommende år vil antallet af mennesker med kroniske sygdomme stige stærkt, blandt andet fordider bliver mange flere ældre. De medicinske fremskridt bevirker også, at flere kan leve længere med en kronisk sygdom. Civilisationssygdomme som diabetes, overvægt og hjerte-karsygdomme, vil ligeledes medføre, at vi får flere borgere med kroniske sygdomme i Norden. Samtidig vil antallet af borgere i den arbejdsduelige alder stagnere eller mindskes.

Opretholdelsen og videreudviklingen af indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme gør det nødvendigt at rationalisere og udnytte ressourcerne optimalt. Med telemedicinske løsninger vil de borgere, der kan og vil, i langt større udstrækning selvstændigt kunne udføre en række af de ydelser, som i dag bliver udført af personale i social- og sundhedssektoren.

I dette temahefte kommer vi bredt rundt om kronikere, der selv håndterer deres sygdom ― med øet selvstændighed og livskvalitet til følge.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Download temahefte